Author Details

Oosthuizen, Berendien L., Departement Inligtingstudies, Randse Afrikaanse Universiteit, South Africa

  • Vol 65, No 2 (1997) - Research Articles
    Aanvaarbaarheid van 'n nuwe model vir technikonopleiding inbiblioteek- en inligtingkunde: 'n Delphi-studie
    Abstract  PDF