Rol van besigheidsprosesherontwerp in die formulering van 'ninligtingstegnologiestrategie vir 'n onderneming

  • M. Du Plessis Price Waterhouse
  • T. J. D. Bothma Departement Inligtingkunde, Universiteit van Pretoria

Abstract

Role of business process re-engineering in the formulation of an information technology strategy for an organization. In this study it was concluded that business process re-engineering usually has a resulting impact on information technology, and therefore on the information technology strategy of an enterprise. Selected findings on the effect of business process re-engineering (BPR) on information technology strategies, made during the course of this study, include: information technology is an integral part of BPR; either information technology or BPR can be the driver of a re-engineering project; BPR hightens the status of information technology within an enterprise; BPR has an effect on the way information is utilized; information scientists, information technology specialists and business experts are essential for any re-engineering team; BPR affects the nature of the information technology strategy by linking it to the business strategy and BPR will necessitate the regular revision of the information technology strategy. Business process re-engineering will alter the way in which information technology strategies have been perceived and applied in enterprises.Besigheidsprosesherontwerp het 'n definitiewe impak op inligtingstegnologie en derhalwe op 'n inligtingstegnologiestrategie van 'n onderneming. Geselekteerde bevindinge wat tydens hierdie studie gemaak is, sluit die volgende in: inligtingstegnologie is 'n integrale deel van besigheidsprosesherontwerp; beide inligtingstegnologie en besigheidsprosesherontwerp kan die aandrywers wees van 'n besigheidsprosesherontwerpprojek; besigheidsprosesherontwerp verhoog die status van inligtingstegnologie in 'n onderneming; inligtingkundiges, inligtingstegnologiespesialiste sowel as besigheidspesialiste is noodsaaklik as lede van 'n besigheidsprosesherontwerpspan; besigheidsprosesherontwerp raak die aard van 'n inligtingstegnologiestrategie deurdat dit koppel aan die besigheidstrategie; besigheidsprosesherontwerp sal die gereelde aanpassing van 'n inligtingstegnologiestrategie noodsaaklik maak. Die eindresultaat is dus dat besigheidsprosesherontwerp die wyse waarop inligtingstegnologiestrategiee saamgestel en aangewend word, beinvloed.
Published
2014-01-26
Section
Research Articles