Self-directed work teams in information services: an exploratory study

  • G.J.J. De Jager Department of Library Services, University of South Africa
  • Adeline S.A. Du Toit Department of Information Studies

Abstract

Classical management in information services and self-directed work teams are compared. Managerial activities are discussed and the possibility of self-directed work teams assuming responsibility for these activities are discussed. Attention is given to the formation of self-directed work teams, the role of individuals in such teams, the need for effective leadership, job enrichment and multi-skilling.'n Vergelyking word getref tussen die tradisionele wyse van bestuur in inligtingsdienste en selfgerigte werkspanne. Die verskillende aktiwiteite wat bestuurders verrig, en of selfgerigte werkspanne hierdie aktiwiteite kan oorneem, word bespreek. Aandag word gegee aan die indeling en samestelling van selfgerigte werkspanne, die rol van individue in spanne, die noodsaaklikheid van doeltreffende leierskap, werksverryking en veelsydigheid.
Published
2014-01-26
Section
Research Articles