Influence of strategic transformation on the organizational structuresof information services

Gerrida J. Oosthuizen, Adeline S.A. Du Toit

Abstract


Strategic transformation influences the organizational structures of information services. Organizational structures can no longer be used to predict and control the future and traditional methods should give way to innovation and creativity of staff. Successful strategies can only be implemented through an organizational structure that links people's abilities and skills to the mission of the enterprise. The key to efficient information services of the future is to reduce reliance on managerial authority, create teams that share information and delegate responsibility far down the hierarchy.

Strategiese transformasie beinvloed die organisasiestrukture van inligtingsdienste. Organisasiestrukture kan nie langer gebruik word om die toekoms te voorspel en te beheer nie en die tradisionele manier waarop person eel take verrig, moet plek maak vir innovasie en kreatiwiteit. Suksesvolle strategiee kan slegs geimplementeer word deur 'n organisasiestruktuur wat die personeel se bekwaamhede en kundigheid koppel met die missie van die onderneming. Die sleutel tot doeltreffende inligtingsdienste van die toekoms is am die afhanklikheid van bestuursgesag te verminder, am werkspanne te skep wat inligting deel en om verantwoordelikheid laer af in die hierargie te delegeer.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.7553/65-4-1458

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
ISSN 2304-8263 (online); ISSN 0256-8861 (print)
Powered by OJS and hosted by Stellenbosch University Library and Information Service since 2012.

http://sajlis.journals.ac.za/public/site/images/scholar/reallogo_335

Disclaimer:

This journal is hosted by the SU LIS on request of the journal owner/editor. The SU LIS takes no responsibility for the content published within this journal, and disclaim all liability arising out of the use of or inability to use the information contained herein. We assume no responsibility, and shall not be liable for any breaches of agreement with other publishers/hosts.

SUNJournals HelpCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.