Peromnes job evaluation method and its application to a library environment

  • R. Raju E.G. Malherbe Library, University of Natal Libraries

Abstract

The Peromnes job evaluation method is used extensively in all sectors of the South African economy, including tertiary educational institutions. The aim of this article is to examine the Peromnes job evaluation method as an evaluation method and to examine some of the problems with its application to a library environment.Die Peromnes-taakevalueringsmetode word op groot skaal in aile sektore van die Suid-Afrikaanse ekonomie gebruik, tersiere opvoedkundige inrigtings ingesluit. Die doel van hierdie artikel is om die Peromnes-taakevalueringsmetode as evaluasiemetode te ondersoek, asook sommige van die probleme wat ondervind word wanneer dit in 'n biblioteekopset toegepas word.
Published
2014-01-26
Section
Research Articles