Knowledge-based enterprises: an overview

  • Diane B. Doyle Werksmans Attorneys,
  • Adeline S.A. du Toit Department of Information Studies, Rand Afrikaans University

Abstract

have knowledge assets they do not exploit and they buy in expertise that they possess, since they do not know what they know. This article addresses recent developments in management theory whilst noting the social context in which knowledge management takes place. Prevailing management trends and techniques which have a bearing on the needs of knowledge workers are discussed to gain insights into knowledge management. The impact of the theory of knowledge management on the transformation of an enterprise to a knowledge-based business model are also discussed.Die meerderheid ondernemings bestuur nie kennis in die onderneming doeltreffend nie en benut dus nie die potensiele voordele van kennisbestuur nie. Hulle beskik oor kennisbates wat nie ontgin word nie en kundigheid word ingekoop omdat hulle nie bewus is van die kundigheid beskikbaar in die onderneming nie. Hierdie artikel bespreek onlangse ontwikkelings in die bestuursteorie met die klem op die sosiale konteks waarin kennisbestuur plaasvind. Algemene bestuurstendense en tegnieke wat 'n invloed het op die behoeftes van kenniswerkers word bespreek om sodoende 'n insig in kennisbestuur te verkry: Die impak van die teorie van kennisbestuur op die transformasie van 'n onderneming tot 'n kennisgebaseerde besigheidsmodel word ook bespreek.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2014-01-26
Section
Research Articles