Performance assessment in IFLA and United Kingdom academic libraries

  • John Willemse Unisa Library

Abstract

The IFLA Section of University Libraries and other General Research Libraries has, after giving attention to performance measurement over many years, produced a set of international guidelines which were published in 1996.A survey, based on a similar one done in the United Kingdom, was undertaken to establish to what extent the members of the section were committed to applying performance measurement in their libraries. The results of the IFLA study are analysed and compared with those of the UK one.Die IFLA Seksie vir Universiteitsbiblioteke en ander Algemenc Navorsingsbiblioteke het, nadal oor baie jare besondere aandag aan prestasiemeting bestee is, gedurende 1996 'n stel riglyne vir prestasiemeting gepubliseer. 'n Opname, gebaseer op 'n soortgelyke studie in die Verenigde Koninkryk, is onderneem om te bepaal tot watter mate die lede van die seksie prestasiemeting in hul biblioteke in die praktyk toegepas het. Die resultate van die IFLA studie word ontleed en met die van die Verenigde Koninkryk-studie vergelyk.
Published
2014-01-26
Section
Research Articles