Patriot- Vereniging vir Afrikaanse teksuitgawes:'n oorsig oor die ontstaan en geskiedenis

  • T. B. van der Walt Departement Inligtingkunde. Universiteit van Suid-Afrika,

Abstract

The origin and history of the Patriot Society for Afrikaans text issues. In this descriptive article a synoptic overview of the establishment and history of an Africana series, the Patriot- Vereniging vir Afrikaanse Teksuitgawes, is given. The first series were published from 1940 to 1954 and the second series from 1968 to 1975. Although this series were published by the 'Instituut vir Afrikaanse Teksuitgawes' of the South African Academy of Arts and Science. it was known as the second series of the Afrikaanse Patriot-Vereniging. Rare works in the field of historical Afrikaans grammar were published. with the dating to the time of the 'Genootskap van Regte Afrikaners'.In hierdie beskrywende artikel word 'n oorsigtelike beeld gegee van die oprigting en geskiedenis van 'n Africanareeks, die Patriot- Vereniging vir Afrikaanse Teksuitgawes. gegee. Die Vereniging se eerste reeks het van 1940 tot 1954 verskyn en die tweede reeks wat deur die Instituut vir Afrikaanse Teksuitgawes van die S.A. Akademie vir Wetenskap en Kuns uitgegee is. maar as die Tweede Reeks van die Afrikaanse Patriot-Vereniging bekend gestaan het. van 1968 tot 1975. Seldsame werke op die gebied van die historiese Afrikaanse taalkunde is'uitgegee en daar is gekonsentreer op werke wat dateer uit die tyd van die Genootskap van Regte Afrikaners.
Published
2014-01-26
Section
Research Articles